Privacy Policy The Balloon Factory

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die The Balloon Factory verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met The Balloon Factory, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, via de website van The Balloon Factory.

The Balloon Factory is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door de cookies van deze website te accepteren, geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

The Balloon Factory respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij dragen er te allen tijde zorg voor dat medewerkers van The Balloon Factory vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Contact met The Balloon Factory

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail en geboortedatum) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om te voldoen aan onze verplichting en voor direct marketing. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Wij hebben uw NAW-gegevens nodig om de door u bestelde producten bij u af te leveren;
  • Uw e-mail adres gebruiken wij bijvoorbeeld voor het verzenden van de factuur horende bij uw bestelling. Tevens kan uw e-mailadres ook gebruikt worden om u te voorzien van persoonlijke aanbiedingen. U kunt zich echter altijd afmelden van direct marketing e-mails.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van The Balloon Factory of die van een derde partij.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat niet meer te willen. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens 7 jaar te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van The Balloon Factory of die van een derde partij.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken in sommige gevallen gebruik van externe diensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze transporteurs te delen. Onze transporteurs en leveranciers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat onze partners onderaannemers inschakelt, stelen zei uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Uw rechten

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Hiervoor kunt u contact opnemen via het contact formulier op onze website. Door administratieve verplichtingen zijn wij echter vereist bepaalde gegevens van u te bewaren voor de daarvoor bepaalde bewaartermijn.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de relevante privacy toezichthouder als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing (met uitzondering van transactionele e-mails) vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie hiervoor de contactgegevens.
Het kan zijn dat wij u dan vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit alleen om uw identiteit te controleren. Wij zullen hierna het kopie direct vernietigen. Indien u geen kopie wil overhandigen, is dat geen probleem en kan u een afspraak maken om bij ons langs te komen. Zie hiervoor de contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen of klachten heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

info@balloonfactory.nl
06-41435202